19/09/2020 14:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyến đi may mắn
Glückliche Fahrt

Tác giả: Johann Wolfgang von Goethe

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2010 18:55

 

Nguyên tác

Die Nebel zerreißen,
Der Himmel ist helle,
Und Äolus löset
Das ängstliche Band.
Es säuseln die Winde,
Es rührt sich der Schiffer.
Geschwinde! Geschwinde!
Es teilt sich die Welle,
Es naht sich die Ferne,
Schon seh' ich das Land!

Bản dịch của Trần Đương

Sương đêm dần tan
Trời đương hửng sáng
Gió thôi cuồng loạn
Thuỷ thủ bình tâm

Nhanh lên! Nhanh nữa!
Sóng vỗ thành hàng
Trời xa đã tỏ
Miền quê đã gần
Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Johann Wolfgang von Goethe » Chuyến đi may mắn