23/05/2024 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những gợn sóng

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2008 01:44

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Hãy nhìn !
Có phải tất cả những gợn sóng chuyển động
Bởi một gợn sóng bắt đầu chuyển động ?

Không.

Tất cả những gợn sóng cùng chuyển động.

Mọi vật đều nghiêng từ cái thế bắt đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Những gợn sóng