23/10/2021 21:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự quân chi xuất hĩ
自君之出矣

Tác giả: Ung Dụ Chi - 雍裕之

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 08:14

 

Nguyên tác

自君之出矣,
寶鏡為誰明?
思君如隴水,
長聞嗚咽聲。

Phiên âm

Tự quân chi xuất hĩ,
Bảo kính vị thuỳ minh?
Tư quân như Lũng thuỷ,
Trường văn ô yết thanh.

Dịch nghĩa

Từ khi chàng xa nhà,
Gương quý soi mặt vì ai mà để bụi bám?
Nhớ chàng như dòng sông xứ Lũng,
Dài và đầy tiếng uất nghẹn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ lúc chàng dời xa tổ ấm
Kiếng soi kia bụi lấm vì ai?
Lòng em như Lũng sông dài
Nhớ chàng nhưng lại nghẹn lời nói ra

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ung Dụ Chi » Tự quân chi xuất hĩ