01/02/2023 09:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khủng

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2014 22:08

 

Say tiền - điếu đổ! Giả si
loài tham nhũng khủng, thứ gì cũng xơi
Nguồn: Huy Dung, Tự vấn và dòng chảy (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Khủng