21/05/2022 07:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

III. Cittavagga (Tâm)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 29/11/2009 23:11

 

33
Phàm tâm như biển động
huyễn hóa sóng muôn trùng
bậc trí giữ chánh trực
như khéo chuốt cần cung

34
Lo đọa cõi quỉ ma
như cá nằm trên bờ
vùng vẫy tìm đáy suối
nhớ quê dòng biếc xưa

35
Tâm phàm theo cõi dục
tợ biển nổi phong ba
điều ngự tâm yên bình
sóng lan cơn cuồng nộ

36
Lòng phàm theo ngũ dục
như u uẩn vực sương
kẻ trí điều tâm thức
như dũa hạt kim cương

37
Lòng phàm hun hút tối
như trăng ẩn động sâu
điều tâm như chuốt ngọc
tỏa ánh sáng nhiệm mầu

38
Suối lô xô bọt nổi
nào in rõ trăng vàng
chẳng tin tâm kiên cố
tìm sao được lối sang

39
Tâm không gợn sóng hoặc
vượt thiện, ác lẽ thường
là trăng tròn tháng tám
tỏa chiếu bến mù sương

40
Thân dù như hạt móc
tâm giữ, vửng thành trì
dẹp ma, vung tuệ kiếm
như gió một lần đi

41
Ôi tấm thân mây nổi
sáng hợp rồi chiều tan
khi thần thức lìa khỏi
còn chi ngoài bụi vàng

42
Hơn đòi lượng máu thù
hơn trả dòng lệ bạc
sầu dằng dặc thiên thu
khi tâm nghiêng tà ác

43
Chẳng nhờ tay cứu độ
tâm niệm một đường lành
bè mây qua bến ngộ
nào thấy sóng trùng xanh
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » III. Cittavagga (Tâm)