28/11/2020 18:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam khúc
江南曲

Tác giả: Tống Chi Vấn - 宋之問

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/07/2014 10:16

 

Nguyên tác

妾住越城南,
離居不自堪。
采花驚曙鳥,
摘葉喂春蠶。
懶結茱萸帶,
愁安玳瑁簪。
待君消瘦盡,
日暮碧江潭。

Phiên âm

Thiếp trú Việt thành nam,
Ly cư bất tự kham.
Thái hoa kinh thự điểu,
Trích diệp uỷ xuân tàm.
Lãn kết thù du đới,
Sầu yên đại mạo trâm.
Đãi quân tiêu sấu tận,
Nhật mộ bích giang đàm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thiếp ở phía nam thành Việt
Không chịu cảnh sống xa xăm
Hái hoa kinh động chim sớm
Ngắt lá dâu xuân nuôi tằm
Kết dải thù du lười nản
Cài trâm đồi mồi buồn căm
Chờ chàng đã bao mòn mỏi
Chiều như tàn tạ bên đầm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Chi Vấn » Giang Nam khúc