26/07/2024 05:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trần tình bài 4

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/09/2005 18:48

 

Lồng lộng trời tư chút đâu,
Nào ai chẳng đội ở trên đầu.
Song cửa ngọc vân yên cách,
Dãi lòng đan[1] nhật nguyệt thâu.
Chim đến cây cao chim nghỉ đỗ,
Quạt hay thu lạnh quạt sơ thâu[2].
Ngoài năm mươi tuổi ngoài chưng thế,
Ắt đã tròn bằng nước ở bầu.
Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 59 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác vài chữ, nên chưa rõ của ai.

[1] Lòng son.
[2] Xem bài Mạn thuật kỳ 12, câu 6.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Trần tình bài 4