30/07/2021 20:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng phú tảo mai
梦賦早梅

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 21:50

 

Nguyên tác

七日氣方來復始,
一枝花已放南邊。
占春調鼎孚時用,
樹得芳名億萬年。

Phiên âm

Thất nhật khí phương lai phục thuỷ,
Nhất chi hoa dĩ phóng nam biên.
Chiếm xuân điều đỉnh phu thời dụng,
Thụ đắc phương danh ức vạn niên.

Dịch nghĩa

Khí bảy ngày mới lại bắt đầu trở lại,
Một cành hoa đã nở ở phía Nam.
Giữa trời xuân điều hoà vững trãi tin có lúc dùng,
Tạo được tiếng thơm đến ức vạn năm.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Khí tốt bảy ngày quay trở lại,
Một cành hoa đã nở phương Nam.
Giữ xuân vững chắc, đời tin cậy,
Tạo được danh thơm ức vạn năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Mộng phú tảo mai