24/06/2021 19:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bảo nhau gặt lúa vội vàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2020 01:39

 

Bảo nhau gặt lúa vội vàng,
Mang về nhặt, suốt, luận bàn thóc dôi.
Người thì nhóm bếp bắc nồi,
Người đem đãi thóc để rồi đi rang.
Người đứng cối, kẻ giần sàng,
Nghe canh gà gáy phàn nàn chửa xong.
Trong làng giả trẻ thong dong,
Sớm khuya bện chổi chớ hòng rỗi tay.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bảo nhau gặt lúa vội vàng