19/09/2021 14:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề để gian bích
題邸間壁

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2006 07:19

 

Nguyên tác

酴醾香夢怯春寒,
翠掩重門燕子閒。
敲斷玉釵紅燭冷,
計程應說到常山。

Phiên âm

Đồ mi[1] hương mộng khiếp xuân hàn,
Thuý yểm trùng môn yến tử nhàn.
Xao đoạn ngọc thoa hồng chúc lãnh,
Kế trình ưng thuyết đáo Thường Sơn[2].

Dịch nghĩa

Giấc mơ thơm hoa đồ mi, sợ cái lạnh mùa xuân
Màu cây xanh che mấy lớp cửa, con én thong dong
Ném gãy cành thoa ngọc, đuốc hồng lạnh lẽo
Con đường đi thử tính bao xa cho tới Thường Sơn?

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Mơ ngát đồ mi sợ rét xuân.
Xanh lấp cửa trùm, én nhàn thân.
Nến hồng gạt gãy hoa bấc lạnh.
Nhẩm tính Thường Sơn đã đến gần!
[1] Thứ rượu cất lại.
[2] Địa danh, nay là huyện cùng tên, tỉnh Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Đề để gian bích