23/07/2024 11:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi đò tát nước cho chuyên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 12:59

 

Đi đò tát nước cho chuyên,
Lấy chồng thì phải giữ duyên cho chồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi đò tát nước cho chuyên