08/02/2023 17:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương tử
傷子

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 10/07/2014 22:39

 

Nguyên tác

老夫哭愛子,
日暮千行血。
聲逐斷猿悲,
跡隨飛鳥滅。
老夫已七十,
不作多時別。

Phiên âm

Lão phu khốc ái tử,
Nhật mộ thiên hàng huyết.
Thanh trục đoạn viên bi,
Tích tuỳ phi điểu diệt.
Lão phu dĩ thất thập,
Bất tác đa thì biệt.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Yêu con lão già khóc,
Nghìn dòng máu hoàng hôn.
Theo vết chim bay mất
Tiếng xua đuổi vượn buồn.
Lão già đã bảy chục,
Chẳng còn mấy thời gian.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Thương tử