21/10/2021 16:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiểu lũng quán phu
曉隴灌夫

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:07

 

Nguyên tác

霧裏雙槔晉手搴,
腹枵唇顫短簑紃。
百噚破草長堤陌,
五尺新秧上畔田。

Phiên âm

Vụ lý song cao tấn thủ khiên,
Phúc hiêu, thần chiến, đoản xoa xuyên.
Bách tầm phá thảo trường đê mạch,
Ngũ xích tân ương thượng bạn điền.

Dịch nghĩa

Trong sương mù tay lôi chiếc gầu đôi thoăn thoắt,
Bụng đói, môi run, khoác chiếc áo tơi ngắn.
Cạnh đê dài, hàng trăm tầm cỏ vừa phá hoang,
Mảnh ruộng bờ trên có năm thước mạ vừa gieo.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Sương nặng gầu đôi mới kéo lên,
Môi run, bụng lép, chiếc tơi quèn.
Ven đê cỏ vỡ ngoài trăm đám,
Dăm thước vừa gieo mạ ruộng trên.
Bài này trong chùm 12 bài thơ Thôn cư thập nhị vịnh.

Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn Học, TP Hồ Chí Minh, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hiểu lũng quán phu