28/05/2022 09:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phật chuyển pháp luân

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2017 07:12

 

Pháp âm chơn ngữ nở hoa
Tam thiên rung động gần xa quay đầu
Vô thường, vô ngã... lao xao
Khổ, Tập, Diệt, Đạo nhiệm màu cõi tâm
Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Phật chuyển pháp luân