13/04/2021 00:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất nguyệt nhất nhật đề Chung minh phủ thuỷ lâu kỳ 2
七月一日題終明府水樓其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/05/2015 21:45

 

Nguyên tác

宓子彈琴邑宰日,
終軍棄繻英妙時。
承家節操尚不泯,
為政風流今在茲。
可憐賓客盡傾蓋,
何處老翁來賦詩。
楚江巫峽半雲雨,
清簟疏簾看弈棋。

Phiên âm

Mật Tử[1] đàn cầm ấp tể nhật,
Chung Quân[2] khí nhu anh diệu thì.
Thừa gia tiết tháo thượng bất mẫn,
Vi chính phong lưu kim tại tư (ti).
Khả liên tân khách tận khuynh cái,
Hà xử lão ông lai phú thi.
Sở giang Vu Giáp bán vân vũ,
Thanh điệm sơ liêm khán dịch kỳ.

Dịch nghĩa

Mật Tử những ngày giữ chức chủ ấp chỉ gảy đàn,
Chung Quân thuở bé xé bỏ giấy tờ tuỳ thân.
Hưởng được cái tiết tháo không hề cạn trong nhà,
Cai trị dân nhàn hạ chính là nhờ ở đó.
Đáng tiếc người khách quý không được đón chào nồng nhiệt,
Nơi nào còn để cho ông già tới ngâm thơ.
Sông vùng Sở, Vu giáp nửa mây, nửa mưa,
Chiếu cói sạch, rèm thưa coi đánh cờ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Mật tử gảy đàn, khi chủ ấp,
Tự thị Chung Quân xé giấy tờ.
Tiết tháo nối dòng còn chưa dứt,
Nhàn nhã việc quan, bởi đó ư.
Đáng thương khách quí không còn đón,
Nào chỗ ông già tới đọc thơ.
Kẽm Vu, sông Sở, mây mưa lỡ,
Chiếu cói, rèm thưa ngẫm nước cờ.
(Năm 767)

[1] Tên là Bất Trai 不齊, tự Từ Tiện 子賤, là học trò cúa Khổng Tử, giữ chức tể ở Đơn Phụ. Suốt ngày ngồi ở nhà gảy đàn mà vùng Đơn Phụ được trị an. Mật Tử đã vì ý thích của mình khéo thi hành chính sách, biết dùng người, nên nhàn nhã.
[2] Người thời Hán, khi mười tám tuổi mà chỉ được chọn làm tuyển sinh bác sĩ, lúc qua cửa quan vào kinh, vất hết giấy tờ bằng chứng, tỏ ý không ra khỏi cửa quan để trở về địa vị cũ. Điển này có trong Hán thư, sau được dùng để chỉ thiếu niên lập chí, quyết cầu công danh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thất nguyệt nhất nhật đề Chung minh phủ thuỷ lâu kỳ 2