31/03/2023 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thưởng cúc kỳ 05
賞菊其五

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:50

 

Nguyên tác

日日尋思與目謀,
白衣誰道過滄州。
天邊好是逢知己,
何事江城報晚秋。

Phiên âm

Nhật nhật tầm tư dữ mục mưu,
Bạch y thuỳ đạo quá Thương Châu.
Thiên biên hảo thị phùng tri kỷ,
Hà sự giang thành báo vãn thu.

Dịch nghĩa

Ngày ngày ngẫm nghĩ mưu tính với mắt,
Áo trắng ai bảo qua miền Thương Châu.
Bên trời may là gặp người tri kỷ,
Việc chi thành bên sông báo tiết thu muộn.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ngày tháng lòng tìm, mắt rõi nhau,
Ai rằng áo trắng đến Thương Châu.
Bên trời may gặp người tri kỷ,
Chi kể giang thành tiết muộn thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thưởng cúc kỳ 05