29/05/2022 15:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở nhà
Itthon

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2020 19:34

 

Nguyên tác

Mint a madár a fészkére,
Szomju vándor hűvös érre,
Mint a gyermek anyaölbe:
Vágyom én e nyájas körbe.

Itt, enyelgő kis családom
Közt, van az én jó világom;
Künn borong bár a magasban:
Itt örökké csillagos van.

Csillogó szem, mosolygó ajk:
Ez az amit szívem óhajt,
S küszöbömet átallépve,
Ez derűl itt én elémbe.

Szívem ifjul, gyermekké lesz:
Kis örömet nagynak érez,
Körülem is ártatlan kedv
Játszi pillangója repked.

És felejtem egyelőre
Gondjaimat a jövőre:
Mi nehéz súly függ e vállon,
Nehogy kedvök búra váljon.

Gyermek-szívvel, öntudatlan
Nyugszom meg e gondolatban:
Hogy övéit el nem hagyja,
Ki mindnyájunk édesatyja.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Như con chim trở về tổ ấm
Kẻ lang thang uể oải bước một mình
Như đứa trẻ sà vào lòng mẹ
Tôi ước mong về với gia đình

Gia đình nhỏ đùa vui ấm áp
Chính đây thế giới tốt của tôi
Phía bên ngoài trời mây u ám
Mà trong này sáng rực ánh sao trời

Lấp lánh mắt ngời, môi cười mủm mỉm
Đây là điều mong muốn tim tôi
Qua ngưỡng cửa vào nhà nồng hậu
Chào đón tôi niềm nở mọi người

Tim tôi trẻ trung thành đứa trẻ
Niềm vui nhỏ bé biến thành to
Xung quanh tôi con bướm bay đùa giỡn
Hồn nhiên mọi người rộn rã nói cười

Tôi quên đi những lo toan bề bộn
Tạm thời không nghĩ đến tương lai
Gánh nặng trên vai tưởng bay biến hết
Nỗi buồn mọi khi đã hoá thành vui

Trái tim trẻ con, ý thức trẻ con
Tôi nghĩ thế đành lòng yên ổn
Bố chúng tôi làm sao lìa bỏ
Con cái mình máu thịt của ông
1852
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Ở nhà