30/11/2021 00:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Can hành
長干行

Tác giả: Lý Hiếu Quang - 李孝光

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 22:05

 

Nguyên tác

秋風從西來,
吹我庭前樹。
聞歡在揚州,
卻向姑蘇住。
估客離長干,
教儂寄書去。

Phiên âm

Thu phong tòng tây lai,
Xuy ngã đình tiền thụ.
Văn hoan tại Dương Châu,
Khước hướng Cô Tô trú.
Cổ khách ly Trường Can,
Giáo nông ký thư khứ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió thu từ tây đến
Thổi cây trước sân nhà
Chàng đang ở Dương Châu
Hướng Cô Tô ghé qua
Trường Can người xưa bỏ
Khiến thư em gửi xa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hiếu Quang » Trường Can hành