02/10/2022 23:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn Đình hạ nhật
山亭夏日

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 07:35

 

Nguyên tác

綠樹陰濃夏日長,
樓臺倒影入池塘。
水精簾動微風起,
一架薔薇滿院香。

Phiên âm

Lục thụ nùng âm hạ nhật trường,
Lâu đài đảo ảnh nhập trì đường.
Thuỷ tinh liêm động[1] vi phong khởi,
Nhất giá tường vi mãn viện hương[2].

Dịch nghĩa

Cây xanh biếc, bóng rậm, ngày hè dài,
Bóng lâu đài in trên mặt ao.
Rèm thuỷ tinh lay động bởi cơn gió nhẹ,
Một dàn hoa tường vi, đầy nhà mùi hương ngát.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Ngày hạ dài, cây xanh, bóng rậm
Bóng lâu đài in đậm mặt ao
Rèm thuỷ tinh gió nhẹ chao
Tường vi hương ngát bay vào nhà trong
[1] Có bản chép là 水晶帘動.
[2] Có bản chép là “Mãn giá tường vi nhất viện hương” 滿架薔薇一院香.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Sơn Đình hạ nhật