20/03/2023 17:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọn bấc tương tư

Tác giả: Mộng Tuyết - Thái Thị Úc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2020 11:55

 

Đêm ấy có người ngồi gió lạnh,
Có người chong mãi bấc tương tư.
Người đi trong gió sương đêm ấy,
Đã bước trong lòng một giấc mơ.
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mộng Tuyết » Ngọn bấc tương tư