29/11/2021 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam kha tử
南歌子

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 15:08

 

Nguyên tác

山雨蕭蕭過
溪風瀏瀏淸
小圓幽謝枕蘋汀
門外月華如水綵朱橫

苕岸霜花盡
江潮雪陣平
兩山遙指海門淸
回首水雲何處覓孤城

Phiên âm

Sơn vũ tiêu tiêu quá
Khê phong lưu lưu thanh
Tiểu viên u tạ chẩm tần đinh
Môn ngoại nguyệt hoa như thuỷ, thái chu hoành

Siêu ngạn sương hoa tận
Giang triều tuyết trận bình
Lưỡng sơn dao chỉ hải môn thanh
Hồi thủ thuỷ vân hà xứ mịch cô thành

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Mưa núi lèo tèo ngớt
Gió khe rít rít vang
Đài u vườn nhỏ bãi tần băng
Ngoài cửa ánh trăng như nước, hoạ thuyền ngang

Bờ cỏ sương gieo đẫm
Nước triều tuyết phủ băng
Hai non xa chỉ, hải môn sang
Ngoảnh lại cô thành mây nước luống mang mang
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Nam kha tử