06/10/2022 23:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần lâu nguyệt
秦樓月

Tác giả: Hướng Tử Nhân - 向子諲

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/11/2014 09:22

 

Nguyên tác

芳菲歇。
故園目斷傷心切。
傷心切。
無邊煙水,
無窮山色。

可堪更近乾龍節。
眼中淚盡空啼血。
空啼血。
子規聲外,
曉風殘月。

Phiên âm

Phương phi yết.
Cố viên mục đoạn thương tâm thiết.
Thương tâm thiết.
Vô biên yên thuỷ,
Vô cùng sơn sắc.

Khả kham cánh cận can long tiết[1].
Nhãn trung lệ tận không đề huyết.
Không đề huyết.
Tử quy thanh ngoại,
Hiểu phong tàn nguyệt.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Hoa lá sầu
Quê hương mờ mịt buồn da diết
Buồn da diết
Mây nước mênh mang
Núi non biền biệt

Chưa chi đã đến tiết can long
Cạn nước mắt kêu gào thổ huyết
Gào thổ huyết
Ngoài cửa cuốc kêu
Sáng mờ trăng tiệt
[1] Ngày 13-4 âm lịch là tiết sinh nhật của vua Tống Khâm Tông, nhưng Khâm Tông lại đang bị quân Kim bắt giữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hướng Tử Nhân » Tần lâu nguyệt