27/11/2021 13:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăm Vạn Lý Trường Thành

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 15:13

 

Không trống Tràng thành lay bóng nguyệt
Mà trưa thu ấm gặp nhau cười.
Chị ơi, cho cháu lên tầng nữa,
Chẳng sợ giặc Phiên phá ải ngoài.
Trùng điệp vẫn trườn thân núi cũ
Nào ngăn chân bạn bốn phương trời.
Hoà bình chim nhỏ gài lên áo
Tưởng vụt bay chuyển rợp bóng mây.
Bắc Kinh, 27-10-1957

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Thăm Vạn Lý Trường Thành