26/09/2022 13:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ vận Triệu đề học kiến ký
次韻趙提學見寄

Tác giả: Trần Hiến Chương - 陳獻章

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 21:36

 

Nguyên tác

蒿萊封徑不腰鐮,
長夏山齋睡正甜。
風送歌聲滿天地,
驚回殘夢雨廉纎。

Phiên âm

Hao lai phong kính bất yêu liêm,
Trường hạ sơn trai thuỵ chánh điềm.
Phong tống ca thanh mãn thiên địa,
Kinh hồi tàn mộng vũ liêm tiêm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ lai phủ khắp lối mòn,
Thư phòng với giấc ngủ ngon trưa hè.
Gió đưa tiếng hát khắp nơi,
Giật mình tàn mộng mưa rơi góc nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hiến Chương » Thứ vận Triệu đề học kiến ký