10/02/2023 04:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Linh nham đêm

Tác giả: Nguyễn Bình Phương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 06/04/2008 06:51

 

Ai rót rượu vào trăng
Sương như mắt thiếu phụ về dĩ vãng
Đêm
Lang thang
lang thang
lang thang

Ngực đồi già lau lách bỏ hoang
Nghe trong đất lời tiên tri huyền bí
Chẳng biết dữ hay lành
Những vì sao âm ỉ

Ai rót rượu vào trăng
Lênh láng quá làm sao chịu nổi
Em thành kỷ niệm rồi
Cái buồn không nắm được
Cái buồn tan lễnh loãng quanh mình

Thân suối mềm rung rinh
Vục tay vớt
Chạm bóng gầy chới với
Lành lạnh câu thơ rơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bình Phương » Linh nham đêm