30/10/2020 09:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 1
簡阮方亭其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2014 18:50

 

Nguyên tác

人不罵余余自罵,
便要罵人余不暇。
平生算止見人多,
三味卮言勝啖蔗。

Phiên âm

Nhân bất mạ dư dư tự mạ,
Tiện yêu mạ nhân dư bất hạ.
Bình sinh toán chỉ kiến nhân đa,
Tam vị chi ngôn thắng đạm giá.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Người chẳng chửi ta, ta tự chửi
Ta chửi người ư? Chẳng rỗi hơi
Nhiều người cả đời biết dừng lại
Mía nhạt thua ba chén rượu mùi
Phương Đình là hiệu của Nguyễn Văn Siêu (1796-1872), còn có hiệu Thọ Xương cư sĩ, tự Tốn Ban, người xã Kim Lũ, huyện Thanh Trì, sau ở phường Dũng Thọ, huyện Thọ Xương. Ông đỗ phó bảng năm Minh Mệnh thứ 19 (1838), từng giữ các chức Hàn lâm viện kiểm thảo, Viên ngoại lang bộ Lễ, Nội các thừa chỉ, Thị giảng học sĩ.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Giản Nguyễn Phương Đình kỳ 1