30/01/2023 08:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XXIX
XXIX

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 23/11/2022 04:02

 

Nguyên tác

Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще. За ближний пень
Становится Гильо смущенный.
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развел по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Kìa súng đã rút ra trông sáng bóng,
Nghe búa gõ vào que thông nòng nạp thuốc súng.
Đạn đưa vào tận cuối của nòng,
Thử bóp cò bật kêu tạch lần đầu xong,
Bột thuốc súng bay ra màu xam xám
Rơi xuống dưới. Cò được lên chờ bắn
Đầu đánh lửa hình răng, được cài hẳn một lần.
Đứng khuất sau một gốc cây ở gần
Là gia nhân Guillôt đang còn bối rối.
Hai địch thủ cởi áo khoác vứt ra làm ranh giới.
Daretski đo đúng ba mươi hai bước chân,
Nếu có sai thì chỉ tính bằng phân,
Hai người bạn được đưa về hai vạch đứng,
Từng người một đưa tay cầm lấy súng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XXIX