19/06/2024 04:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất cá đổ phạm “ngạnh” liễu
一個賭犯硬了

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2005 13:36

 

Nguyên tác

他身只有骨包皮,
痛苦飢寒不可支。
昨夜他仍睡我側,
今朝他已九泉歸。

Phiên âm

Tha thân chỉ hữu cốt bao bì,
Thống khổ cơ hàn bất khả chi.
Tạc dạ tha nhưng thuỵ ngã trắc,
Kim triêu tha dĩ cửu tuyền quy.

Dịch nghĩa

Thân hình anh ấy chỉ còn da bọc xương,
Khổ đau, đói rét, không chống đỡ nổi;
Đêm qua anh còn nằm ngủ cạnh tôi,
Sáng nay đã về chín suối.

Bản dịch của Nam Trân

Thân anh da bọc lấy xương,
Khổ đau, đói rét hết phương sống rồi;
Đêm qua còn ngủ bên tôi,
Sáng nay anh đã về nơi suối vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Nhất cá đổ phạm “ngạnh” liễu