19/07/2024 03:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn sếu

Tác giả: Võ Quảng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/09/2017 04:29

 

Mùa đông về
Trời trở rét
Sếu gọi loa
Cùng tập họp

Xin tạm biệt
Các ao hồ
Có nhiều giếc
Nhiều rô
Nhiều trê
Béo míp

Gõ trống ếch
Gấp lên đường
Về phương Nam
Có nắng ấm
Cánh nào rắn
Bay dẫn đầu
Dắt theo sau
Ai còn yếu
Nêu khẩu hiệu:
Vì mọi người
Cố giúp nhau
Bay đến đích

        *

Đàn sếu
Con trước
Con sau
Như cườm
Trắng phau
Nhịp nhàng
Tung bay
Giữa trời
Xanh biếc

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quảng » Đàn sếu