03/07/2022 15:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một thoáng Hồ Gươm

Tác giả: Văn Duy - Đặng Văn Duy

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/05/2009 00:20

 

Chẳng phải đâu xa chẳng rủi may
Cùng nhau ta bước tới nơi này
Ngàn năm tích cũ còn in dấu
Một thoáng hồ xưa nước gợn đầy
Đón gió nao nao chao sóng nước
Xem hoa lấp lánh ánh trời mây
Đài Nghiên Tháp Bút còn ghi mãi
Giữ nước thương dân sử sách dầy
Hà Nội năm 2000

Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Duy » Một thoáng Hồ Gươm