28/01/2022 00:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ vọng đơn phi nhạn
秋夜望單飛雁

Tác giả: Dữu Tín - 庾信

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi Vanachi vào 07/09/2008 19:27

 

Nguyên tác

失群寒雁聲可憐,
夜半單飛在月邊。
無奈人心復有憶,
今暝將渠俱不眠。

Phiên âm

Thất quần hàn nhạn thanh khả liên,
Dạ bán đơn phi tại nguyệt biên.
Vô nại nhân tâm phục hữu ức,
Kim minh tương cừ câu bất miên.

Dịch nghĩa

Con nhạn lạnh lạc bầy tiếng thật đáng thương,
Nửa đêm bay lẻ loi tại bên trăng.
Bỗng dưng lòng người lại hoài nhớ,
Cả đêm nay cùng với nó (chim nhạn) không ngủ được.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lạc bầy nhạn lạnh tiếng bi thương,
Nửa đêm lẻ bóng cạnh bên trăng.
Bỗng nhiên lòng người thêm hoài tưởng,
Thao thức với chim suốt đêm trường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dữu Tín » Thu dạ vọng đơn phi nhạn