05/02/2023 12:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngưỡng cửa

Tác giả: Vũ Quần Phương - Vũ Ngọc Chúc

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc) vào 13/03/2016 20:30

 

Nơi này ai cũng quen
Ngay từ thời tấm bé
Khi tay bà, tay mẹ
Còn dắt vòng đi men

Nơi bố mẹ ngày đêm
Lúc nào qua cũng vội
Nơi bạn bé chạy tới
Thường lúc nào cũng vui

Nơi này đã đưa tôi
Buổi đầu tiên đến lớp
Nay con đường xa tắp
Vẫn đang chờ tôi đi
Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Quần Phương » Ngưỡng cửa