07/02/2023 00:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh nguyệt
詠月

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 31/12/2009 23:53

 

Nguyên tác

占斷乾坤品絕清,
才通半面即晶熒。
江山接晤俱成色,
品物相看便委形。
顯到滿時能用晦,
虧將將處又還盈。
堪鄰與我渾無間,
時入窗虛共目成。

Phiên âm

Chiếm đoạn càn khôn phẩm tuyệt thanh,
Tài thông bán nguyệt tức tinh huỳnh.
Giang sơn tiếp ngộ câu thành sắc,
Phẩm vật tương khan tiện uỷ hình.
Hiển đáo mãn thời năng dụng hối,
Khuy tương yết xứ hựu hoàn doanh.
Kham lân dữ ngã hồn vô gián,
Thời nhập song hư cộng mục thành.

Dịch nghĩa

Chiếm đứt tuyệt phẩm thanh cao của trời đất
Mới ló ra nửa mặt đã lung linh sáng rỡ
Núi sông nhận lấy ánh sáng ấy đều trở thành màu sắc
Dưới ánh trăng, các vật đều như có hình
Khi ánh sáng đã tràn đầy thì bắt đầu tối
Trăng khuyết rồi trăng lại tròn
Trăng là bạn với ta không gì xa cách
Lúc nào cũng đến bên song ngắm nhìn nhau

Bản dịch của Trần Lê Văn

Chiếm của càn khôn vẻ tuyệt thanh,
Mới phô nửa mặt đã lung linh.
Non sông tiếp sáng đều nên sắc,
Muôn vật nhờ trăng mới rõ hình.
Sáng đã đầy tràn thì tối sẫm,
Khuyết vừa hết mức lại tròn xinh.
Cùng ta trăng vốn là bè bạn,
Thường vẫn vào song ngắm nghía mình.
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1/1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Vịnh nguyệt