25/01/2020 20:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giàu như Thạch Sùng anh đừng có chuộng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2016 10:22

 

Giàu như Thạch Sùng anh đừng có chuộng,
Khó như Hàn Tín anh chớ có vong.
Thân em như chiếc giã[1] giữa dòng,
Chèo cho tới bến, đục trong sẽ tường.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Một loại thuyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giàu như Thạch Sùng anh đừng có chuộng