09/08/2020 19:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời ban mưa nắng cơm no

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 07/02/2018 15:44

 

Trời ban mưa nắng cơm no
Đồng vàng lúa chín chả lo lắng gì
Nhớ ơn mà tạc mà ghi
Không Trời đố có được gì mà ăn.
Cái Bè, Tiền GIang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Trời ban mưa nắng cơm no