14/08/2022 11:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 060
山居百詠其六十

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 08:26

 

Nguyên tác

山居趺坐一蒲團,
日用工夫在反觀。
本命元辰知落處,
舌頭不被別人瞞。

Phiên âm

Sơn cư phu toạ nhất bồ đoàn,
Nhật dụng công phu tại phản quan.
Bản Mệnh, Nguyên Thần[1] tri lạc xứ[2],
Thiệt đầu bất bị biệt nhân man.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi ngồi vững một bồ đoàn,
Hằng dụng công phu tự phản quan,
Bổn mạng nguyên thần đà biết trước,
Lưỡi đầu khỏi bị kẻ khi man.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
[1] Bản Mệnh, Nguyên Thần đều là những vì sao chi phối vận mệnh con người. Thiền tông dùng từ này để dụ cho bản tính của chính mình.
[2] Cứu cánh. Bích Nham lục (quyển 9) ghi: “Thích Ca tự Thích Ca, Di Lặc tự Di Lặc, vị tri lạc xứ giả, vãng vãng hoán tác dược bệnh tướng đầu hội khứ” 釋迦自釋迦,彌勒自彌勒,未知落處者,往往喚作藥病相投會去 (Thích Ca tự Thích Ca, Di Lặc tự Di Lặc, người chưa biết cứu cánh, thường bảo thuốc bệnh hợp nhau).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 060