27/10/2021 21:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dân tị nạn
Flüchtlinge

Tác giả: Erich Fried

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2017 14:10

 

Nguyên tác

Manche starben
diese
wurden gerettet

und sterben nun langsam
an der Dankesschuld
gegen die Retter

an ihrer Dankbarkeit
oder
an ihrer Undankbarkeit

Bản dịch của Quang Chiến

Một số người đã chết
Những người này
Được người ta cứu sống

Và chết dần chết mòn
Vì nợ sự biết ơn
Với kẻ cứu sống mình

Chết vì biết ơn
Hoặc
Chết vì vô ơn
Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Erich Fried » Dân tị nạn