07/06/2020 07:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ Mính Viên Huỳnh tiên sinh Nhâm Ngọ nguyên đán thí bút nguyên vận tự thuật
次茗園黃先生壬午元旦試筆原韻自述

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 09/07/2009 00:40

 

Nguyên tác

行年六十已經過,
希古稀人未到何。
偶帶猖狂非酒癖,
不驚魂夢有詩魔。
衡門自許心如水,
老圃棲閒鬢漸華。
際此春光無異好,
只祇園樹茗園花。

Phiên âm

Hành niên lục thập dĩ kinh qua,
Hy cổ hy nhân vị đáo hà.
Ngẫu đái xương cuồng phi tửu tích,
Bất kinh hồn mộng hữu thi ma.
Hành môn[1] tự hứa tâm như thuỷ,
Lão phố thê nhàn mấn tiệm hoa.
Tế thử xuân quang vô dị hảo,
Chỉ Kỳ viên thụ mính viên hoa.

Dịch nghĩa

Sáu chục tuổi đời mới vừa qua khỏi
Tại sao đời xưa ít người được tuổi thọ
Không phải vì rượu mà đôi lúc trở nên ngông cuồng
Vì có ma thơ nên chẳng sợ hồn ma
Tự hứa rằng sống đời phẳng lặng lòng không rộn nữa
Nhàn hạ vui với vườn tược, tóc mai đã dần trở nên bạc
Giữa cảnh trời xuân, chẳng có gì thích thú hơn
Là vui ở vườn Kỳ với khóm hoa trà

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Tuổi đời sáu chục mới vừa qua
Ít kẻ từ xưa được tuổi già
Rượu chẳng nghiện chi ngông có lúc
Thơ thì đã sẳn sợ gì ma
Cửa cài đã hứa lòng không rộn
Trồng trọt nhàn qua tóc điểm hoa
Giữa lúc xuân sang đâu thú vị
Vườn Kỳ cây cỏ với hoa trà
Lời dẫn: "Tống Nguyên đề Vô Chiếu tây viên thi "Ðịa cận thê thiền thất, Kỳ viên hoa mộc huân", Hồ Túc thi "Mính viên xuân nộn nhất kỳ khai". Bình viên cư cận Ba La Mật tự thường dữ lân tăng đàm kinh phẩm mính vi lạc nhi ý tại ngôn ngoại. Mính Viên nãi Huỳnh tiên sinh chi hiệu dã." 宋元題無炤西園詩地近棲禪室祇園草木薰胡宿詩茗園春嫩一旗開苹園居近波羅密寺常與鄰僧談經品茗為樂而意在言外茗園乃黃先生之別號也 (Ðời Tống, Nguyên có bài thơ đề vườn Vô Chiếu "Ðất gần nơi thiền thất, vườn Kỳ cây cỏ thơm". Thơ Hồ Túc có câu "Vườn trà mùa xuân hoa lá non cùng nở". Vườn nhà Ưng Bình gần chùa Ba La Mật nên thường hay đàm đạo kinh kệ, uống trà với các sư nên ví như vườn Kỳ có hoa trà thơm gần chùa chiền. Mính Viên là vườn trà mà cũng là tên hiệu của ông Huỳnh Thúc Kháng).
Nhâm Ngọ tức năm 1942.

Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị - Cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn học, 2008 (do Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn)
[1] Cổng gỗ, kiến trúc đơn sơ, chỉ nhà nghèo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Thứ Mính Viên Huỳnh tiên sinh Nhâm Ngọ nguyên đán thí bút nguyên vận tự thuật