10/02/2023 03:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Náu mình nơi Đức Chúa Trời

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/12/2016 07:26

 

Phước thay cho những người nào đang náu mình nơi Đức Chúa Trời!
Bóng cánh Ngài che phủ cuộc đời và làm cho hưng thịnh
Nụ cười hớn hở và thánh thi được đọc lên
Thánh ca rập rình hát xướng
Lời Ngài vang dội vào lòng những người đang yếu đuối, phạm tội ô dơ
Tẩy lần hồi những tội lỗi đỏ như son
Ngài làm sạch trắng như tuyết đang bay về nhà Ngài
Ngài bổ đầy linh lực tôi, khiến tôi ca ngợi Ngài vô đối
Không bởi Ngài một lời tôi viết cũng không xong và nằm ì không cầu nguyện
Tôi ngu đần và tranh chấp với anh em
Tôi cãi lí và tung hô bản thân mình
Thực ra tôi bé nhỏ, trẻ con và bú sữa
Ôi, tôi là ai sao chả biết sức mình?
Mùa con người qua đi
Mùa thời gian qua đi
Mùa xuân cũng qua đi
Duy chỉ Ngài còn ở lại
Ta tin vào một Đấng sống, Ngài sống, chúng ta được sống
Thánh Lễ Báp-tem nhắc ta dìm mình xuống nước: đồng chết và đồng sống với Ngài
Lẽ gì ta chưa chịu chôn con người cũ để phục hồi con người mới, hỡi tôi con của Chúa?
Đừng ai nói mình hiểu lời Chúa mà giảng đạo nói sai lời Ngài, sai địa chỉ kinh thánh!
Ôi, ta đang làm gì? Ta đang đi chơi chăng?
Không, ta đang hầu việc Ngài
Nếu ta còn trây lười thì lời Ngài ở đâu ra từ miệng ta và trong não ta đều là trống không hoặc nhiệt tình nói nhảm
Ô hay, ta tự chê trách bản thân ta còn thiếu sót!
Lời Chúa đâu phải dễ dàng đọc, đâu phải dễ gì khi lòng ta còn tội lỗi, sự rúng sợ của ta sẽ càng cao hơn
Ôi, tôi lắp ba lắp bắp khi đọc lời Ngài, tôi càng đọc thì hết run sợ, tôi bỏ tánh xấu tôi đi, bỏ lòng ô dơ tôi đi!
Ngài thấu hết nỗi đau khổ tôi, tôi đang oằn oại mà giả vờ mình mạnh
Hỡi, chúng ta – những kẻ tội nhân đang ngồi đầy nhà thờ mà tưởng mình đã trắng phếu hoàn toàn ư?
Thưa Chúa, chúng tôi còn tội lỗi, chúng tôi tự biết phải cần huyết Ngài bôi tiếp nữa
Chỉ có Ngài, duy chỉ Ngài mới chỉ tôi đi đúng đường, vì tôi hâm mộ một người phàm rồi người cũng phạm tội, cũng phải chết, cũng phải lìa xa tôi làm mất vinh hiển Ngài
Nên Chúa ơi, tôi nhìn thẳng Ngài mà đi, và gác bỏ ngoài tai những điều mê muội mà Satan lởn vởn nhà Ngài quấy rối
Xin Thần Linh Ngài chan đầy sự tinh khiết Ngài trên tôi để tôi càng xứng đáng gần Ngài!
Ôi, thiên đàng sao có thể là nơi ổ trộm cướp và đĩ thoã được!
Chính vì thế chúng tôi cần phải bị thanh lọc Ngài ơi!
Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Đấng nhơn từ, thành tín, vinh hiển, cao trọng cả thể và mong chờ nước Ngài đến
A-men!
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Náu mình nơi Đức Chúa Trời