06/06/2023 17:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần - Phú đăng lâu
點絳唇-賦登樓

Tác giả: Vương Chước - 王灼

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2014 20:43

 

Nguyên tác

休惜餘春,
試來把酒留春住。
問春無語,
簾卷西山雨。

一掬愁心,
強欲登高賦。
山無數,
煙波無數,
不放春歸去。

Phiên âm

Hưu tích dư xuân,
Thí lai bả tửu lưu xuân trú.
Vấn xuân vô ngữ,
Liêm quyển tây sơn vũ.

Nhất cúc sầu tâm,
Cưỡng dục đăng cao phú.
Sơn vô số,
Yên ba vô số,
Bất phóng xuân quy khứ.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Thương tiếc xuân tàn
Cứ ngỡ nâng ly xuân ở lại
Xuân chẳng trả lời
Cuốn rèm mưa rơi mãi

Một khối u buồn
Lên lầu thơ phú vậy
Núi lô nhô
Khói sóng mơ hồ
Nhưng xuân nào có thấy

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Chước » Điểm giáng thần - Phú đăng lâu