07/10/2022 00:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến đây hỏi bạn một lời (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 09:52

 

Đến đây hỏi bạn một lời,
Cây chi trăm trượng, tứ mùa có hoa?
- Nhang thời anh thắp trên chùa,
Đèn thời anh thắp tứ mùa có hoa.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đến đây hỏi bạn một lời (II)