07/08/2020 00:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những câu hỏi đầu năm

Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2016 12:33

 

Vì sao quất lại tròn đến thế?
Vì sao mai lại nở vàng?
Vì sao dáng chùa xưa lại đằm đến vậy?
Và mỗi mắt người sáng một niềm vui?

Vì sao ly rượu đưa lên, tay mình run khẽ
Chẳng chạm vào ai, cũng đã chạm với đời
Sao lại thế, nửa đêm thức giấc
Chợt thấy mình nhẹ bẫng giữa sương rơi?

Mãi mãi hồn ta không cũ nữa
Em chăng là nắng mới tinh khôi?
Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 6-6-2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khoa Điềm » Những câu hỏi đầu năm