20/10/2021 00:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông môn chi thiện 2
東門之墠 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 20:44

 

Nguyên tác

東門之栗,
有踐家室。
豈不爾思?
子不我即。

Phiên âm

Đông môn chi lật,
Hữu tiễn gia thất
Khỉ bất nhỉ tư ?
Tử bất ngã tức.

Dịch nghĩa

Cửa đông có cây lật,
Có nhà thành hàng thành dãy.
Em há lại không nhớ tưởng đến chàng ?
Mà chàng chẳng đến với em.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cửa đông cây lật rườm rà.
Dưới thì có những dãy nhà chen nhau.
Há em chẳng nhớ chàng sao ?
Mà chàng lại chẳng tạt vào sang em.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

tiễn: dáng có hàng có dãy. Ở bên cửa thành có cây lật, ở dưới cây lật có nhà thành hàng thành dãy. Nàng cũng nhớ chỗ của chàng.
tức: đến.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đông môn chi thiện 2