12/04/2021 13:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 29

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 19:21

 

Người dữ thời ta miễn có lành,
Làm cho đo đắn nhọc đua tranh.
Cửa buông nhện nhân vì vắng,
Thớt quyện ruồi ấy bởi tanh.
Nhiều khách xuân xanh thường phú quý,
Mấy người đầu bạc hội Kỳ Anh[1].
Đã ngoài mọi sự chăng còn ước,
Ước một tôi hiền chúa thánh minh.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Tức Lạc Xã kỳ anh hội do nhóm Văn Ngạn Bác đời Tống lập gồm 12 người, ngâm thơ uống rượu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 29