06/10/2022 13:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ Lưỡng Quảng tổng đốc Khổng công kỳ 2
謝兩廣總督孔公其二

Tác giả: Phạm Khiêm Ích - 范谦益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2018 16:26

 

Nguyên tác

旅幣尋常效簿來,
湛恩今仰体柔懷。
觀光辱荷金鞍貺,
醉德均叨綺席陪。
久沐周仁覃海嶠,
重欣夏貢達江淮。
蘩薇靜覺無涯答,
萬壽惟賡南有台。

Phiên âm

Lữ tệ tầm thường hiệu bạ lai,
Trạm ân kim ngưỡng thể nhu hoài.
Quan quang nhục hạ[1] kim yên huống,
Tuý đức quân thao ỷ tịch bồi.
Cửu mộc Chu nhân đàm hải kiệu[2],
Trùng hân Hạ cống đạt Giang Hoài[3].
Phiền vi tĩnh giác vô nhai đáp,
Vạn thọ duy canh Nam hữu đài[4].

Dịch nghĩa

Tiền bạc đi đường thường theo sổ sách,
Đội ơn nay được thể lòng vỗ về cho người phương xa.
Đến quan quang lại được mông ân ban yên vàng,
Say đức cùng theo lạm ơn thù tiếp trên chiếu quý.
Gội lâu đức nhân nhà Chu đã khắp cả biển xa,
Lại vui vẻ theo lệ cống đời Hạ đến tận vùng Giang Hoài.
Loài nhỏ như rau vi rậm rạp biết báo đáp sự vô hạn này,
Duy chúc vạn thọ cát tường như Nam sơn có rau đài.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Tiền bạc đi đường sổ sách ghi,
Đội ơn thể đức, xa vỗ về.
Quan quang lại được yên vàng tặng,
Say đức lạm ơn chiếu gấm quỳ.
Nhân đức nhà Chu khắp thiên hạ,
Lệ cống đời Hạ đến Giang Hoài.
Cỏ vi dám báo ân vô hạn,
Duy chúc Nam sơn vạn thọ kỳ.
Bài thơ được chép trong Vãn tình di thi hối 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh.

[1] Nói sự đội ơn, mông ân gia tặng.
[2] Chỉ những vùng xa xôi ven biển, những chốn biên cương núi cao.
[3] Chỉ vùng thuộc lưu vực Trường giang, Hoài hà. Ý cả câu là nói đến vùng thuộc Trung Nguyên.
[4] Lấy chữ trong bài Nam sơn hữu đài trong Tiểu nhã, Kinh thi. Nói chúc thọ vô cương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Khiêm Ích » Tạ Lưỡng Quảng tổng đốc Khổng công kỳ 2