06/10/2022 22:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhâm Ngọ xuân hoạ An Sơn Tôn Thất tiên sinh lục thập tự thọ nguyên vận
壬午春和安山尊室先生六十自壽原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 09/07/2009 00:58

 

Nguyên tác

剩有屠蘇慶友生,
玉山頹處酒樽傾。
春蠶作繭身仍健,
海鶴添籌歲復更。
古畫重開花草色,
新詩半入管弦聲。
兵戈浪說瀛環事,
機化神驚鬼亦驚。

Phiên âm

Thặng hữu đồ tô[1] khánh hữu sinh,
Ngọc sơn đồi[2] xứ tửu tôn khuynh.
Xuân tàm tác kiển thân nhưng kiện,
Hải hạc thiêm trù tuế phục canh.
Cổ hoạ trùng khai hoa thảo sắc,
Tân thi bán nhập quản huyền thanh.
Binh qua lãng thuyết dinh hoàn sự,
Cơ hoá thần kinh quỷ diệc kinh.

Dịch nghĩa

Còn có rượu đồ tô uống mừng bạn thọ tuổi
Nghiêng chén rót uống cho say mèm
Sống như tằm xuân làm kén nhưng thân thể vẫn còn mạnh khoẻ
Ngày càng già, tuổi thọ càng tăng
Tranh cổ vẽ lại cùng màu như cỏ hoa
Thơ mới làm xong ngâm lên hoà lẫn vào tiếng đàn tiếng sáo
Nghe tin đồn chuyện binh lửa trên thế giới
Chuyện cơ trời quỉ thần đều cũng sợ

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Còn rượu Ðồ Tô mừng tiệc thọ
Nghiêng ly rót chúc uống say mèm
Kiếp tằm kéo kén nhưng còn mạnh
Tuổi hạc về trời cứ mãi thêm
Tranh vẽ hoa cười màu thắm thiết
Thơ ngâm đàn đệm điệu êm đềm
Nghe tin thế giới đầy binh lửa
Thần quỉ cơ trời sợ cũng êm
Nhâm Ngọ tức năm 1942.
Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị - Cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn học, 2008 (do Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn)
[1] Một loại rượu xưa của Tàu.
[2] Lấy ý trong câu "Ngọc sơn đồi hĩ" 玉山頹矣 chỉ người uống rượu say mèm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Nhâm Ngọ xuân hoạ An Sơn Tôn Thất tiên sinh lục thập tự thọ nguyên vận