22/10/2021 10:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước trong khe suối chảy ra

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:51

 

Nước trong khe suối chảy ra,
Mình chê nước đục, mình đà trong chưa?
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước trong khe suối chảy ra