23/01/2022 23:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 43
43

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/04/2011 23:30

 

Nguyên tác

When you called me I was asleep under the shadows of my walls and I did not hear you.
Then you struck me with your own hands and wakened me in tears.
I started up to see that the sun had risen, that the floodtide had brought the call of the deep, and my boat was ready rocking on the dancing water.

Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Khi người cất tiếng gọi tôi đã ngủ dưới bóng những bức tường của tôi và tôi không nghe tiếng người.
Sau đó người đã đập vào tôi bằng đôi tay của người và làm tôi thức dậy trong nước mắt.
Tôi thình lình đứng dậy nhận ra rằng mặt trời đã mọc, rằng thuỷ triều cuộn sóng mang đi tiếng gọi của thẳm sâu và con thuyền của tôi đang lắc lư trên sóng nước dập dờn.
Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 43