31/03/2023 23:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu

Tác giả: Chu Hoạch

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lliz vào 15/09/2020 08:42

 

Tặng H

Thu rất thật thu là cái lúc chớm Đông sang
Em rất thật Em là lúc Em hoang mang lựa chọn
Anh rất thật anh là sớm biết ra đi nhẹ gọn
Để tránh cho Em mất một lời chào

Bớt cho trời một chút gió xôn xao…
Nguồn: Thơ Chu Hoạch, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Hoạch » Thu