20/01/2022 12:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê nhân tặng viễn kỳ 3
閨人贈遠其三

Tác giả: Vương Nhai - 王涯

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 17:30

 

Nguyên tác

形影一朝別,
煙波千里分。
君看望君處,
只是起行雲。

Phiên âm

Hình ảnh nhất triêu biệt,
Yên ba thiên lý phân.
Quân khan vọng quân xứ,
Chỉ thị khởi hành vân.

Dịch nghĩa

Hình ảnh tiễn đưa buổi sáng hôm đó,
Nay đã ngàn trùng khói sóng.
Vọng về nơi đưa tiễn chàng,
Chỉ còn thấy mây bay.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sáng hôm đó cùng chàng ly biệt
Nay cách xa sóng biếc ngàn trùng
Nhìn về chốn cũ não nùng
Chỉ còn thấy áng mây đang trôi hoài

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Nhai » Khuê nhân tặng viễn kỳ 3